zapytaj o produkt Zapytaj o produkt
To zawierająca kwasy pasta do usuwania lakierów na zimno w formie żelu na bazie rozpuszczalnika. Preparat jest wolny od węglowodorów chlorowanych. Optymalne efekt usuwania lakieru osiąga się w temperaturze ok. 20°C. Ta forma usuwania lakieru wykazuje sporą przewagę nad preparatami płynnymi.

Można wtedy pominąć demontaż przedmiotów przeznaczonych do obróbki. Dzięki środkowi lakiery dają się łatwo usunąć z powierzchni, tak jak i obszerne graffiti.

Środek to żel do usuwania lakierów o dużej lepkości, która jest stosowana przeważnie wtedy, gdy z powodu wielkości części, z których ma zostać usunięty lakier, nie można zastosować metody zanurzeniowej w płynnych środkach od usuwania lakierów na zimno.

Środek może ze względu na swoją wyjątkową lepkość być nakładany nawet na powierzchnie pionowe bez spływania. Preparat może być stosowany na wszystkie rodzaje wyrobów lakierowych, nitrolakierach oraz lakierach z żywic sztucznych – wypalonych lub wysuszonych na powietrzu.

Obszary zastosowania:

- do usuwania lakierów z części trudnych do manipulacji, z których, z powodu swojego rozmiaru, lakier nie może być usuwany metodą zanurzeniową

- do prac naprawczych nieruchomych maszyn i urządzeń - do oczyszczania kabin lakierniczych oraz podłóg w lakierniach

- stosowany jest do usuwania lakierów dwuskładnikowych, lakierów epoksydowych oraz poliuretanowych na elementach z metali żelaznych i nieżelaznych w przypadku braków w powłokach, lakierowanych krat, itp. W przypadku części aluminiowych czas kontaktu z produktem powinien być możliwie jak najkrótszy, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia materiału. Szczególnie dobre wyniki uzyskano przy usuwaniu proszków z czystego epoksydu ze wszystkich tworzyw. Niezbędne próby wstępne.

Sposób zastosowania:
Preparatami nanosi się w postaci nierozcieńczonej (jak doręczono) na części, z których ma zostać usunięty lakier. Powłoka (powłoka lakierowa) będzie odchodzić od podłoża płatami lub łuskami. Luźno przylegające resztki lakieru można usunąć szpachlą lub silnym strumieniem wody. Resztki lakieru, zebrane resztki pasty oraz brudną wodę rozpryskową należy usuwać jako odpady o charakterze szczególnym.

Zalety:
- posiada silne działanie wgłębne

- przeznaczony również do powierzchni pionowych

- ekonomiczny oraz szybki w użyciu

- nakłada się go pędzlem lub szpachlą

- rozpuszczoną farbę wystarczy jedynie podważyć szpachlą lub umyć pod wysokim ciśnieniem.

Karta charakterystyki

WAŻNE:

Produkt przemysłowy. Dane oraz informacje dotyczące produktu odpowiadają naszej aktualnej wiedzy na dzień oddania do druku, którą starannie sprawdziliśmy. Ze względu na różnorodne powierzchnie informacje dotyczące produktu oraz wskazówki co do sporządzania są niezobowiązujące. W razie wątpliwości należy przeprowadzić próbę wstępną w niewidocznym miejscu. Obowiązują nasze znane ogólne warunki handlowe. Każda osoba sporządzająca nasze produkty odpowiada sama za przestrzeganie wszystkich przepisów ustawy.

 
Sinpoli

kontakt

SINPOLI Tomasz Świstak
ul. Wiktora Knapika 8
47-100 Szczepanek

Zapytaj o produkt!
Środek do usuwania farb i lakierów